Medal table

5
9
8
Cancel
Po-Wei Chou
SILVER
on 13 July
YING-CHU CHEN
BRONZE
on 13 July
JIAN YOU LIN
Pei-Yu Lo
Pei-Yi Chen
Yu En Ting
CHIAO-HSI LIU
Yu-Hsiang Cheng
Po-Wei Chou
BRONZE
on 12 July
HO-CHEN YANG
BRONZE
on 12 July
WEI LUN WANG
YAN-CHENG CHEN
BRONZE
on 10 July
YI-HSUAN LIU
SILVER
on 10 July
LI-YANG KUO
BRONZE
on 10 July
YI-HSUAN LIU
BRONZE
on 09 July
YUE-CIH PENG
SILVER
on 09 July
HO-CHEN YANG
SILVER
on 07 July
JIAN YOU LIN
Yi-Fan Chen
Hung-Yu Chien
YUNG CHENG FAN
YEN WEI LIAO