Medal table

7
3
4
Cancel
HAO ZHANG
FEIQIAN SU
BRONZE
on 14 July
KUNQI GU
BRONZE
on 14 July
CHUYAO CHEN
SILVER
on 14 July
JIAXIN LIU
JUNYAN YU
SILVER
on 13 July
YI ZENG
SILVER
on 12 July
Gu Kun Qi Zeng Chen Yu
HAO ZHANG
FEIQIAN SU
KUNQI GU
BRONZE
on 12 July
CHUYAO CHEN
BRONZE
on 11 July
HAIYANG HUANG
GOLD
on 09 July
ZHENHAI ZHANG